Aktualności

Wznowienie działalności opiekuńczej

Drodzy Rodzice

Zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i możliwością ponownie przyprowadzania dzieci do placówki, informujemy, że już od 6.05. możemy się znów spotkać w przedszkolu.

Zgodnie z wytycznymi, będziemy pracować w trochę innym reżimie sanitarnym, ale postaramy się zrobić wszystko, aby na równi z bezpieczeństwem zdrowotnym stało bezpieczeństwo emocjonalne naszych dzieci.

Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci mają (1)pracujący na pierwszej linii frontu z pandemią Covid-19, (2)rodziny,gdzie oboje rodzice pracują. Uwzględniamy także potrzeby dzieci oraz ich możliwości wdrożenia się do nowych zasad. Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci, istotna jest także kolejność zgłoszeń do dyrekcji placówki.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *