Alicja Stańco-Wawrzyńska – Dyrektor/Właściciel/Nauczyciel

Alicja Stańco-Wawrzyńska – właściciel i dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Gdy zostałam rodzicem jako naukowiec starałam się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania – szukałam w literaturze, sprawdzonych źródłach, konsultowałam się z ekspertami, uczestniczyłam w szkoleniach. Od samego początku – nawet nie wiedząc, że tak to się nazywa – praktykowaliśmy Rodzicielstwo Bliskości, w szczególności zaś urzekła nas filozofia Jespera Juula, który łączy je z nurtem Porozumienia bez przemocy. W naszej córce od samego początku widzieliśmy małego człowieka, któremu należy się szacunek i zrozumienie jej potrzeb. Czuliśmy, że wśród wielu rodzicielskich i pedagogicznych stylów należy szukać przede wszystkim inspiracji na wspieranie zdrowego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa, a nie gotowych wzorców, w które mamy wtłoczyć nasze dziecko.

Dostrzegłam, że coraz więcej osób wokół mnie czuje się zagubionych w gąszczu informacji, dobrych rad i powielanych mitów. Zawsze byłam osobą aktywnie zaangażowaną w środowisko lokalne, zatem i tym razem podjęłam działanie – zebrałam grupę ludzi i założyliśmy Stowarzyszenie “Instytut Rodzicielstwa”, które wpiera w rodzicielstwie opartym na wiedzy. Od powstania stoję na jego czele. W ramach działalności stowarzyszenia organizuję i prowadzę warsztaty, spotkania edukacyjne oraz festiwale (Tydzień Promocji Karmienia Piersią, Tydzień Rodzicielstwa Bliskości). Współpracuję z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Promocji Karmienia Piersią), instytucjami i mediami. Pracując z rodzicami wspólnie dostrzegliśmy potrzebę stworzenia w Toruniu nowego miejsca, gdzie nasze wartości pielęgnowane w domowym ognisku, będą szanowane i wspierane. I tak zrodził się pomysł powstania “Naszych Puzzli”.

Doświadczenie, które zdecydowanie będzie również przydatne w prowadzeniu przedszkola zdobyłam jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego – swoją służbę pełniłam 10 lat dochodząc do stopnia harcmistrza i działając na każdym szczeblu: lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Poza pracą wychowawczą, zajmowałam się także tworzeniem programów pracy wychowawczej oraz szkoleniem kadry. Prowadziłam ośrodek wypoczynku oraz dłuższe i krótsze formy szkoleniowe. Byłam liderem stojącym na czele kilku zespołów instruktorskich, motywując i inspirując swoich współpracowników.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowałam także filozofię na poziomie licencjackim i magisterskim. Ukończyłam studia doktoranckie z zakresu nauk społecznych. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Jestem certyfikowanym nauczycielem froeblowskim, trenerem Sensoplastyki I stopnia, nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zrealizowałam także m.in. szkolenie dotyczące edukacji matematycznej, programowania unplugged.