Beata Kłos – nauczyciel

mgr Beata Kłos jest nauczycielem freblowskim z kilkuletnim doświadczeniem. Ukończyła studia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii dziecka. W swojej pracy pedagogicznej ma doświadczenie w pracy z dziećmi w każdej grupie wiekowej. Stale podnosi swoje kompetencje i uczestniczy w różnorodnych szkoleniach stacjonarnych i online, m.in. z zakresu pedagogiki zabawy (w tym w szczególności warsztaty taneczne), z zakresu pedagogiki freblowskiej, czy nauki czytania. Jej pasją jest rękodzieło. Fantastycznie aktywizuje dzieci, wzbudza ich ciekawość i wspiera wszechstronny rozwój.

Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
– Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych kompetencji psychospołecznych oraz życiowych”
– “Coaching w edukacji”
– “Serie i łańcuchy zabaw aktywizujących”
– Terapia ręki i grafomotoryka,
– “Tańce i zabawy muzyczno-ruchowe”
– “Gramy, śpiewamy, tańczymy – z muzyką dobrze się bawimy”
– “Jak nauczyć dziecko czytać” – Monika Sobkowiak “Pani Monia”
– “Dyscyplina w grupie przedszkolnej” (w duchu szacunku do dziecka) – Monika Sobkowiak “Pani Monia”
– oraz wiele warsztatów, szkoleń i webinarów freblowskich