Małgorzata Bach – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem magistrem pedagogiki, nauczycielką edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam studia na specjalnościach wczesna edukacja z logopedią oraz  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień. Ponadto, jestem w trakcie uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy. Przez cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności podczas szkoleń i warsztatów.

Od dzieciństwa moją pasją są taniec i śpiew, a także malarstwo i wykonywanie wszelakich prac plastyczno-technicznych. Kolejną bliską mi dziedzinę odkryłam, gdy poszłam do szkoły. Matematyka, bo o niej mowa, rozwija i doskonali wiele cennych umiejętności – spostrzegawczość, uważność czy wyobraźnię przestrzenną. Staram się przekazywać swoje pasje w zabawach z dziećmi podczas zajęć plastycznych, muzycznych, programowania na dywanie czy matematyki ruchu.

Prywatnie jestem też mamą.  To cenne doświadczenie w życiu, które powoduje, że każdy dzień niesie za sobą coś nowego – nowe powody do radości, nowe pomysły i inspiracje, nowe umiejętności i potrzebę odkrywania nowych obszarów wiedzy z zakresu wychowania dziecka.