Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci to między innymi otwieranie ich na sztukę i uwrażliwianie na nią. Badania potwierdzają dobroczynny wpływ sztuki nie tylko na odprężenie się, ale także kształtuje wrażliwość dzieci i rozwija je, a nawet rozbudza chęć posiadania wiedzy. Naukowcy udowodnili, że dzięki sztuce dzieci nie tylko lepiej się uczą, ale także bardziej angażują się w proces nauczania („Nature” 23 Maja, 1996). Wspiera rozumienie świata, a czasami także rozwija sprawności manualne. Może służyć także dziecku do uzewnętrzniania emocji, wrażeń, nawet jeśli inne środki wyrazu znajdują się poza jego zasięgiem.

W Rhode Island przeprowadzono badaia, które pokazały, że nauka muzyki wspiera osiąganie lepszych wyników w nauce. Udział w badaniu wzięli uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Dzieci, które miały gorsze wyniki w testach zostały wysłane na dodatkowe zajęcia muzyczne i plastyczne. Po siedmiu miesiącach porównano poziom wiedzy wszystkich uczniów. Wyniki były zaskakujące. Dzieci, które uczęszczały na dodatkowe zajęcia wyrównały poziom z pozostałymi dziećmi (a nawet osiągnęły lepsze od nich wyniki w matematyce o 22%). W kolejnym roku prowadzenia badania dzieci otrzymujące dodatkowe zajęcia artystyczne prześcignęły swoich rówieśników także w pozostałych przedmiotach, wzmocniło się ich zaangażowanie w naukę oraz aktywność podczas lekcji. („Nature” 23 Maja, 1996).

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *