Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci to między innymi otwieranie ich na sztukę i uwrażliwianie na nią. Badania potwierdzają dobroczynny wpływ sztuki nie tylko na odprężenie się, ale także kształtuje wrażliwość dzieci i rozwija je, a nawet rozbudza chęć posiadania wiedzy. Naukowcy udowodnili, że dzięki sztuce dzieci nie tylko lepiej się uczą, ale także bardziej angażują się w proces nauczania („Nature” 23 Maja, 1996). Wspiera rozumienie świata, a czasami także rozwija sprawności manualne. Może służyć także dziecku do uzewnętrzniania emocji, wrażeń, nawet jeśli inne środki wyrazu znajdują się poza jego zasięgiem.

W Rhode Island przeprowadzono badaia, które pokazały, że nauka muzyki wspiera osiąganie lepszych wyników w nauce. Udział w badaniu wzięli uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Dzieci, które miały gorsze wyniki w testach zostały wysłane na dodatkowe zajęcia muzyczne i plastyczne. Po siedmiu miesiącach porównano poziom wiedzy wszystkich uczniów. Wyniki były zaskakujące. Dzieci, które uczęszczały na dodatkowe zajęcia wyrównały poziom z pozostałymi dziećmi (a nawet osiągnęły lepsze od nich wyniki w matematyce o 22%). W kolejnym roku prowadzenia badania dzieci otrzymujące dodatkowe zajęcia artystyczne prześcignęły swoich rówieśników także w pozostałych przedmiotach, wzmocniło się ich zaangażowanie w naukę oraz aktywność podczas lekcji. („Nature” 23 Maja, 1996).

Codzienną pracę pedagogów w przedszkolu uzupełniać będą zajęcia umuzykalniające będą prowadzone przez specjalistkę z doświadczeniem w pracy z dziećmi – Agnieszkę Norkowską. Jest czynnym muzykiem, wokalistką, pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, współpracuje z przedszkolami i żłobkami od ok. 10 lat. Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Instrumentalistyki. Jest oligofrenopedagogiem i tyflopedagogiem. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie – kierunek Kształcenie Słuchu i Audycje Muzyczne. Uwielbia pracę z dziećmi – zwłaszcza z tymi najmłodszymi.

Prowadzić będzie zajęcia rytmiczno – umuzykalniające dla dzieci w wieku 3-4 oraz  5-6 lat. Są to zajęcia, które poruszają wszystkie aktywności związane z muzyką: granie na instrumentach, śpiewanie, ruch, taniec, słuchanie muzyki oraz elementy plastyki. Niżej można zapoznać się z założeniami zajęć.

Prowadzone także zajęcia sensoplastyczne. Dzieci również będziemy zapoznawać ze sztuką przez odwiedzanie teatru, wystawy malarskiej czy fotograficznej, a także samodzielne tworzenie sztuki – np. fotografię, sand-art i inne prace plastyczne (możliwości tworzenia jest mnóstwo – nie tylko kredki i farby).

 

Ogólna tematyka zajęć:

 • nauka podstawowych pojęć z zakresu podstaw muzyki i rytmiki
 • nauka na instrumentach perkusyjnych i klawiszowych
 • uwrażliwienie na dynamikę, tempo, artykulacje, rytm, charakter utworu
 • podstawy emisji głosu
 • zapoznanie się z literaturą muzyczną – piosenki dziecięce o wybranej tematyce

Dziecko w trakcie zajęć:

 • zna podstawowe pojęcia muzyczne;
 • poznaję świat muzyki poprzez śpiew, ruch i grę na instrumentach
 • improwizuje uwzględniając rytm, nastrój, tempo muzyki;
 • ćwiczy sprawność ciała;
 • koryguje postawę ciała;
 • pracuje wytrwale, doprowadza rozpoczęte zadania do końca;
 • walczy z tremą, nawiązując pozytywne relacje z rówieśnikami;
 • poznaje literaturę muzyczną
 • potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *