Skąd czerpiemy inspiracje i metody

Nadrzędnym dla nas nurtem współpracy z dziećmi jest Rodzicielstwo Bliskości, w szczególności podejście Jespera Juula. Chcemy podkreślać podmiotowość dziecka, jego aktywny udział w decydowaniu o nim samym – dostrzegać w nim cel sam w sobie. Przenosząc wartości z filarów Rodzicielstwa Bliskości na grunt przedszkola, podkreślić chcemy poszanowanie emocji i prawa do wyrażania ich, stawianie granic (zarówno przez dzieci, jak rodziców i pedagogów) i budowanie równowagi. Ważne jest dla nas nastawienie na obserwację dziecka i jego potrzeb, zamiast wtłaczania go w gotowe schematy wymaganych zachowań i gotowości. W komunikacji wdrażać będziemy podejście Porozumienia bez przemocy (NVC).

Inspirujemy się naturalizmem pedagogicznym/ pedagogice nowego wychowania (pedagogika waldorfska, Montessori, francuska szkoła nowoczesna, pedagogika serca). Czerpać będziemy z tych nurtów to, co najlepsze i to, co najlepiej będzie odpowiadało na aktualne potrzeby grupy – m.in. dzieci będą przebywać w grupie mieszanej wiekowo, co wpływa pozytywnie na ich rozwój. Nie podchodzimy do żadnego z tych nurtów całościowo stosując go od A do Z (nie jesteśmy przedszkolem Montessorii). Chcemy dbać o kontakt z naturą oraz odzwierciedlanie rytmu pór roku. Korzystać będziemy także z naszych osobistych doświadczeń jako pedagogów i rodziców, wychowawców. Doceniamy naukę przez powtarzanie i osobisty przykład wychowawcy (rodzica, pedagoga).

W przedszkolu będzie realizowana podstawa programowa wskazana przez Ministerstwo Edukacji, co oczywiście także wpływa na treści i zajęcia prowadzone w placówce. Przedszkole planowane jest na 34 dzieci, które na codzień będą razem z podziałem na mniejsze grupy na wymagające tego zajęcia (np umuzykalniające). Pracować będzie na stałe 3 pedagogów (2 na pełny etat, 1 na połowę etatu) plus dodatkowo jednen opiekun (właścicielka przedszkola).