Opłaty

Opłata miesięczna za przedszkole wraz z pełnym wyżywieniem przy otrzymaniu z dotacji Urzędu Miasta Torunia to 675zł.

Stawka żywieniowa to 10 zł/ dzień: w tym śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i w ramach potrzeb dzieci zdrowe przekąski, stały dostęp do wody źrodlanej.

Po podpisaniu umowy, jej potwierdzeniem jest wpłata pierwszego czesnego (675 zł) w ciągu 14 dni od podpisania. Wraz z rozpoczęciem uczęszczania dziecka do placówki wpłacana jest jednorazowa opłata na wyprawkę w wysokości 150 zł.

Wpłat należy dokonywać na poniższe konto tytułem: czesne w przedszkolu+imię i nazwisko dziecka

Alicja Stańco-Wawrzyńska “Nasze Puzzle”
ul. A. Antczaka 21/23, 87-100 Toruń
mBank 06114020040000310277965443 lub ING 40 1050 1256 1000 0097 1256 7305