Zajęcia uzupełniające/dodatkowe

W naszej placówce dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, pamiętając także o tym, że równie mocno potrzebują czasu na swobodną zabawę.

Uzupełniając podstawę programową, realizujemy zajęcia dodatkowe:

  • warsztaty naukowe z “Geek School”
  • język angielski – dwa razy w tygodniu po 20 min. (Środy i piątki) z Creative english
  • Sensoplastyka ®
  • zajęcia kulinarne
  • Programowanie unplugged z darami Froebla
  • Elementy pedagogiki tańca
  • Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki (poniedziałek)
  • Zajęcia logopedyczne (poniedziałek) (każde dziecko ma także co roku przeprowadzaną diagnozę logopedyczną)
  • Elementy mindfullness (trening uważności)

Organizujemy również wyjścia do toruńskiego ogrodu zoobotanicznego, teatru “Baj Pomorski”. Współpracujemy również z Kubicka Art w zakresie tematycznych koncertów w naszym przedszkolu.

Każdego dnia wychodzimy na zewnątrz – wierzymy, że nie ma złej pogody, tylko nieodpowiedni ubiór.

 

Dbamy również o stałe doskonalenie naszej kadry, co wzmacnia ich warsztat codziennej pracy.