Kontakt

Dyrektor/ Właściciel: mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska

Podstawowo proszę o kontakt e-mail lub SMS, gdyż prowadzę grupę jako nauczyciel.

e-mail: naszepuzzle@gmail.com
tel. 668 965 002

Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych: dr Patryk Wawrzyński
e-mail: naszepuzzle@gmail.com

Przedszkole “Nasze Puzzle” mieści się w domu wolnostojącym przy ul. Grudziądzkiej 91 w Toruniu.